Pháo sương mù sử dụng bao nhiêu nước mỗi giờ?

2022-06-14

Nếu bạn muốn biết vòi phun sương mù cần bao nhiêu nước mỗi giờ, trước tiên bạn cần biết hai thông số quan trọng - phạm vi và lưu lượng phun.
Tầm bắn là một tham số quan trọng của súng bắn sương mù tầm xa. Trong công nghiệp, sản phẩm được xác định theo phạm vi, số lượng đầu phun, công suất của máy bơm nước, công suất của trạm thủy lực và động cơ. Nói chung, pháo sương mù với các tầm bắn thông thường là 30m, 40m, 50m, 60m, 80m, 100m, 120m và 150m sử dụng lượng nước khác nhau ở các phạm vi khác nhau.

Do cấu hình khác nhau của các nhà sản xuất khác nhau nên lượng nước tiêu thụ cũng khác nhau. Để tính toán chính xác lượng nước tiêu thụ trong một giờ, cần yêu cầu nhà sản xuất cung cấp lưu lượng phun, sau đó mới tiến hành quy đổi công thức.

Lưu lượng phun là lượng nước tiêu thụ của vòi phun sương mỗi phút, tính bằng đơn vị L / phút.

Công thức tính:

Lượng nước tiêu thụ mỗi giờ (tấn) = L / phút × 60 ÷ 1000

Ví dụ, lưu lượng phun của súng phun sương 60 mét là 60L đến 80L mỗi phút. Bằng cách sử dụng công thức trên, 60 nhân 60 chia cho 1000 bằng 3,6 và 80 nhân 80 chia cho 1000 bằng 6,4. Có thể kết luận rằng mức tiêu thụ nước của súng phun sương mù 60 mét là từ 3,6 đến 6,4 tấn mỗi giờ, và mức tiêu thụ nước có thể được kiểm soát thông qua việc điều chỉnh.